ประชุมติดตามผลโครงการ STI Fellowship V2.0


 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อาคารจามจุรีแสควร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ STI Fellowship V2.0 เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผล ทำงานและสร้างทีมผู้ประกอบการเยาวชนที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ทางคณะผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกฝนความเป็นผู้ประกอบการจากการลงมือทำจริง ตลอดจนเป็นการสร้างแนวคิดแบบผู้ประกอบการให้กับผู้ร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบไปด้วยนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โค้ชทีม โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายและออกแบบให้เหมาะกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่บุคคลทั่วไป ในครั้งนี้โครงการมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการในเยาวชนโดยเริ่มจากปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันของเด็กในกลุ่มเป้าหมาย หาวิธีแก้ปัญหา และอาจพัฒนาไปสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคตก็เป็นได้

Date

February 2, 2017,

Time

Address

National Science Technology and Innovation Policy Office, Chamchuri Square