ผู้อำนวยการศูนย์ IDE พบ Bill Aulet ในโครงการ MIT Reap


 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุม MIT REAP และร่วมสนทนากับ Bill Aulet ผู้ประพันธ์หนังสือ 24 Steps Disciplined Entrepreneurship จากมหาวิทยาลัย Massachusettes Institute of Technology ในงานกาล่าดินเนอร์ โดยจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ในการร่วมเดินทางครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้เชิญพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมสังเกตุหารณ์และหารือในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศน์ทางนวัตกรรมในประเทศไทยอีกด้วย

Date

January 31, 2017,

Time

Address