Send a Message


หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวกับโครงการ โปรแกรม หรือกิจกรรม หรืออยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา กรุณาติดต่อ

Contact Information


Phone

+66(0)2 697 6867

Email

[email protected]

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center),มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2, วิภาวดีรังสิต, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400

Location