Entrepreneurship can be taught by Bill Aulet


Bill Aulet ผู้แต่งเนื้อหาและประพันธ์หนังสือ 24 Steps Disciplined Entrepreneurship หรือ 24 ขั้นตอนวินัยของความเป็นผู้ประกอบการ จะเข้าร่วมบรรยาย ไขข้อข้องใจในการพัฒนาธุรกิจหรือโปรเจ็คสตาร์ทอัพรุ่นหม่ให้ประสบความสำเร็จ และให้ความรู้กับเหล่า startup และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. บรรดา startup ไม่ควรพลาด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและกระทบไหล่ Bill Aulet สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/billaulet/ หรือโทร 02 679 6761-2 เพื่อสำรองที่นั่ง ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

BillAulet

Date

October 27,2016

Time

13.30-16.00

Address

ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย