IDE Competitions: เปิดรับสมัครการแข่งขันกะเทาะเปลือกเเล้ววันนี้


 

Apply now!

ปิดรับสมัคร: 15 ตุลาคม 2560

โครงการบ่มเพาะ IDE Accelerator: เริ่มเดือนพฤศจิกายน

ทุกทีมที่เข้าร่วมการเเข่งขันจะต้องเข้าร่วมอบรม IDE Accelerator เป็นระยะเวลา 4 เดือน

(พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)

Date

,

Time

Address