IDE TALK กับ Jeff Evenson, นวัตกรรมจากแก้ว


 

วันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 71203 ตึก 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ลงทะเบียนได้ที่นี่
*หมายเหตุ – ที่นั่งจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า และรอรับอีเมล์คอนเฟิร์ม

Date

March 21,2017

Time

3.00 - 4.30 pm

Address