IDE Talks: พบกับ Jeff Evenson ผู้สร้างนวัตกรรมสารพัดประโยชน์จากแก้ว


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญผู้คิดค้นนวัตกรรมกระจกหรือเเก้ว Jeff Evenson ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาลบนโลก  ทั้งนี้ทางศูนย์ได้ออกแบบการเรียนเรียนแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงจัดแสดงงานนวัตกรรมจากแก้วหรือกระจกที่แพร่ใช้กันในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้องวิจัยทางเคมี เนื้อเยื่อ ไฟเบอร์ออปติกสำหรับงานโครงสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ในช่วงท้ายของกิจกรรม Jeff Evenson ได้บรรยายการสร้างนวัตกรรมเริ่มตั้งเเต่ที่มา และผลกระทบเชิงบวกของนวัตกรรมแก้วที่หลายอุตสาหกรรมนำไปใช้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น และถามตอบกับผู้เข้าร่วมฟังในช่วงท้ายของกิจกรรม

 

Date

,

Time

Address