เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ IDE Center มหาวิทยา […]


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ศ […]


21

Mar

  วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น […]


February 25, 2017

THINK BIG, ACT SMALL SYMPOSIUM วิทยากร Randy Komisar VC […]


  ปัจจุบันด้วยการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรร […]


February 25, 2017

  เบื้องหลังบันไดดนตรีของ IDE ที่ติดตั้งให้ได้เล่น […]


February 21, 2017

  นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด […]


February 8, 2017

  ถ้าปี 2016 เป็นปีที่คำว่า ‘สตาร์ทอัพ’ มาแรงจนรัฐ […]


February 2, 2017

ประชุมติดตามผลโครงการ STI Fellowship V2.0

  • National Science Technology and Innovation Policy Office, Chamchuri Square

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโย […]


1 2 3